Skivor från Vetlanda

Skivor spelade på Skivor från Vetlanda

Jag saknar MÅNGA av programmen och söker dig som har inspelningar på kassett, rullband eller andra media.
Speciellt söker jag programmet som sändes den 25 juli 1983, där min far (Åke Olsson på Toftaholm) önskade "Tack skall ni ha" med Edvard Persson.
Belöning utlovas för mer eller mindre komplett program!!!
Även listor över vad som spelats i programmen är av intresse.
Har du det är du välkommen att inkomma med sådana till mig på ingo_midi@yahoo.se
Tack till Bengt och hans fantastiska sida 78:or och film som försett mig med mycket information,
samt Carl A. Hällström som bidragit med spellistor och inspelade program.
Dessutom ett STORT tack till Sl@dden som hittat mycket information till mig.

Programlistan med vad som spelats i radioprogrammen kan öppnas / laddas ner här i Excel-format.
Listan är långt ifrån komplett och kompletterande uppgifter emotses med stor tacksamhet.

PROGRAMLISTAN 

Lars-Göran Frisk hette programledaren som var en stor skivsamlare. En utförlig beskrivning av Honom och programmet Skivor från Vetlanda finns på Audio Lab Stockholms hemsida
Ett urval program finns att lyssna på Radiogodis hemsida.
Ytterligare program finns på denna sida för nedladdning.
Dessutom finns några som är mer eller mindre kompletta avsnitt på denna sida, som jag själv spelat in från gamla kassettband som jag fått av en bekant.

08. Good night / Karin Ygberg / ? / ?
09. Finns det nå'n som heter Greta? / Artur Rolén / 17.04.1931 / Odeon D 2267